Meer dan 100 likes en we zijn nog geen dag online.
Amaai, dat belooft!

Wij zijn online en starten langzaamaan op’t gemakje hier: https://www.facebook.com/sterkerwordenwaarhetpijndoet